Polityka prywatności

Informacje podstawowe

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego gastrosukces.pl  zwanego dalej serwisem internetowym,

Właścicielem serwisu internetowego i administratorem danych jest Bez krowy sp. z o.o. z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 43, zwana dalej spółką.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do spółki obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: spółka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. spółka nigdy nie wysyła spamu.

Spółka zapewnia, że dołoży wszelkiej staranności do poszanowania prywatności danych osobowych korzystających z usług płatnych i bezpłatnych, oferowanych serwisów www.

 1. Administrator danych osobowych
  Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi?

Twoimi danymi osobowymi zarządza spółka. Spółka przetwarza twoje dane to na podstawie art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • Dane osobowe

1.W czasie korzystania z serwisów należących do spółki możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

2.Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków:

imię i nazwisko

numer telefonu

adres mailowy

w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu polskiego prawa i chcesz otrzymać fakturę – także:

 1. a) nazwę firmy;
 2. b) numer NIP.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 1. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych spółki. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 2. wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spólki, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

Gdzie przechowujemy Twoje dane? Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG.

Kto ma dostęp do Twoich danych? Do Twoich danych mają dostęp tylko podmioty, które nimi zarządzają. To oznacza, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas umów. Szczegółowe informacje na temat tych podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy umowy. Jej wzór znajdziesz w regulaminie naszych serwisów lub regulaminach promocji, konkursów, loterii itp., które dla Ciebie organizujemy. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy.

Czasem, na przykład aby dopasować usługę do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Twoja zgoda na to jest, oczywiście, dobrowolna. Każdą udzieloną nam zgodę możesz odwołać.

Uaktualnienia naszej Polityki prywatności. Zawsze gdy uaktualnimy Politykę prywatności, jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

 • Twoje prawa w kontekście RODO
  Jakie są Twoje prawa w świetle przepisów RODO?

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie prawa przyznaje Ci RODO i jak możesz z nich skorzystać.

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz do nas napisać na adres kontakt@gotujemy.org. Przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Ciebie.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe. Jeśli masz konto w sklepie gastrosukces.pl, w ramach ustawień tego konta możesz w każdej chwili edytować zarówno swoje dane osobowe, jak i zgody.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

masz otwarte zamówienie – jeszcze niewysłane lub wysłane tylko częściowo;
czekamy na Twoją opłatę, niezależnie od metody płatności;
podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat niewłaściwie korzystałeś z naszych usług;
kupiłeś coś w naszym sklepie – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych oraz komunikacyjnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy my oraz inni zarządzający Twoimi danymi mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę Twojego profilu, którą robimy, aby stworzyć takie materiały.

Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że:

postąpisz zgodnie z instrukcję zawartą w każdym takim e-mailu;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:

nie zgodzisz się, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotów, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niewłaściwie, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i jak możesz korzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres kontakt@gotujemy.org

Inspektor ochrony danych osobowych

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie Twych danych osobowych, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres kontakt@gotujemy.org

 • Wykorzystanie danych w procesie zakupowym
  Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie na gastrosukces.pl

Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Twoje zamówienia i zwroty, wysyłać Ci powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także, gdy zarządzamy Twoimi płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne, dotyczące zamówionych przez Ciebie produktów.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy informacje niezbędne do sfinalizowania procesu zakupowego.
Na ich podstawie możemy:

zidentyfikować Cię i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online;
potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;
sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
informacje na temat płatności i historię płatności;
informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym, tylko aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:

firmy, które przetwarzają Twój adres;
agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
firmy, które realizują płatności;

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

 • Wykorzystanie danych w marketingu
  Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

e-mailem;
SMS-em;
telefonicznie;
za pomocą komunikatów PUSH;
tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
dane demograficzne;
informacje o ofertach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z tym kontem, m.in.:

imię i nazwisko;
adres;
dane demograficzne;
historię zakupów;
sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym, tylko aby udostępniać Ci informacje i oferty marketingowe. Dzięki tym danym agencje marketingowe – z którymi podpisaliśmy odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych – mogą realizować nasze cele marketingowe w zakresie, który im wyznaczyliśmy.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Tego typu informacje wysyłamy do Ciebie, gdy mamy w tym uzasadniony interes. Wyjątkiem są materiały, które przesyłamy tradycyjną pocztą, np. katalogi.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i wysyłać Ci jakiekolwiek oferty marketingowe.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wystarczy, że:

postąpisz zgodnie z instrukcją zawartą w każdej wiadomości marketingowej, którą Ci przekazujemy,
edytujesz ustawienia swojego konta w zakładce Ustawienia naszego sklepu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Będziemy Ci wysyłać informacje handlowe e-mailem, dopóki uznamy Cię za nieaktywnego klienta. Zrobimy to, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnego e-maila od nas. Wtedy usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

 • Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do spółki wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala spółce zwracać się do Czytelników po imieniu.

Spółka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości spółka rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

 • Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do spółki mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 • Zmiany Polityki Prywatności

Gastrosukces zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.

Każdego użytkownika serwisu oraz publikacji należących do spółki obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany polityki prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: spółka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Spółka nigdy nie wysyła spamu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do spółki oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez spółkę.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym spółka poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@bezkrowy.pl

Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021 r.

UWAGA: Wszystkie zakupy są nierefundowalne i nie podlegają reklamacji. Zgodnie z prawem nie możesz odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Informacje na stronie  są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.